Proje Hakkında

Çocukların ilerdeki tercihlerine olumlu katkıda bulunmak amacıyla ilimizdeki ilköğretim öğrencilerine yönelik bir bilim okulu kurmak ve öğrencilerin bunlardan yararlanarak bilime karşı merak ve ilgi oluşturmasını sağlamak hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 5.sınıftan 6.sınıfa geçen öğrencilerden gönüllülük esasına dayalı yapılan başvurular arasından kura ile seçilmiş 25’er öğrenciden oluşan iki grubun, 6 günlük eğitim boyunca farklı bilim, sanat ve spor etkinlikleri ile tanışmaları hedeflenmiştir. Bu genel amaç çerçevesinde ulaşılması beklenen kazanımlar aşağıya sıralanmıştır.

a. Bilime ilgi ve farkındalık yaratmak,
b. Araştırma ve keşfetme becerilerini geliştirmek,
c. İlgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için cesaretlendirmek ve geliştirici imkânlar sunmak,
d. Bilimin günlük yaşam ile ilişkisinin fark edilmesini sağlamak,
e. Bilim insanlarına yönelik olumlu imaj geliştirmelerine katkı sağlamak,
f. Öğrencilerin işbirliği içerisinde akranları, eğitimciler ve diğer görevliler ile çalışmalarını sağlayarak sosyalleşmesine katkı sağlamaktır.